Pohřební služba Jaroměř

Naše společnost nabízí komplexní služby v oblasti pohřebnictví, což nám umožňuje pečovat o všechny aspekty posledního rozloučení s důstojností a respektem.


Zajistíme pro Vás

 • převoz zemřelých po celé České republice
 • pohřeb bez obřadu, civilní i církevní obřad, kremaci i pohřbení do země
 • rakev a její vybavení dle Vašeho výběru z naší nabídky
 • objednání smuteční květinové vazby dle Vašeho přání, tisk smutečních stuh, dovoz květin na místo smutečního obřadu
 • zhotovení smutečního oznámení (parte) na počkání
 • služby řečníka
 • hudební doprovod
 • vsyp ostatků na vsypové loučce jaroměřského hřbitova

Informace ke sjednání pohřbu

Před návštěvou naší kanceláře za účelem sjednání pohřbu si Vás dovolujeme požádat o telefonické objednání termínu schůzky.

Ke sjednání pohřbu s sebou vezměte:

 • Občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění zemřelého (pokud máte k dispozici)
 • List o prohlídce zemřelého (část B2: Osoba zajišťující pohřbení), který obdržíte od lékaře
 • Oblečení pro zesnulého
 • Občanský průkaz vypravitele pohřbu

Nepřetržitá služba na číslech: 491 812 269 nebo 491 813 203

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz