Krematorium

"Smrt člověka je právě tak přirozená jako narození."

Jaroměřské krematorium poskytuje služby spojené s posledním rozloučením v důstojném prostředí, při zachování všech zásad piety a úcty k zesnulým.

Objekt je vybaven kremačními pecemi TABO, které patří z hlediska technického i estetického k soudobé světové špičce, což mimo jiné potvrzuje i pravidelné autorizované měření emisí firmou Empla spol. s. r. o. Výsledky dosažené při tomto měření splňují normu. Celý proces kremace je řízen počítačem bez zásahu člověka.

V současné době můžeme nabídnout mimo prostý žeh i žeh časový. V praxi to znamená, že žeh bude proveden v určitou hodinu, podle přání pozůstalých.

Tel.: 491 815 309

Po-Pá 8.00 - 16:00