Oznámení o konání valné hromady

Řádná valná hromada proběhne 21. května 2021. Pozvánka ke stažení zde:

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2020:

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: