Oznámení o konání valné hromady

Řádná valná hromada proběhne 28. dubna 2023. Pozvánka ke stažení zde:

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2022:

Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: