Oznámení o konání valné hromady

Řádná valná hromada proběhne 29. dubna 2022. Pozvánka ke stažení zde:

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2021:

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: